โอริสคอลเล็คชัน

Big Crown

โอริสเริ่มต้นผลิตนาฬิกาสำหรับนักบินตั้งแต่ปี 1910 ซึ่งเป็นยุคแห่งความรุ่งโรจน์ทางด้านการบิน และเป็นผู้บุกเบิกด้านนาฬิกาแห่งการบินนับแต่นั้นเป็นต้นมา Big Crown หนึ่งในนาฬิกาซึ่งมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของโอริส ได้รับการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 1938 และยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคอลเล็คชั่นนี้จนถึงปัจจุบัน

ช่วยค้นหานาฬิกา

ค้นหานาฬิกาโอริสของคุณ