โอริสคอลเล็คชัน

Chronoris

นาฬิการุ่น Chronoris เรือนแรกถูกผลิตขึ้นในปี 1970 และได้กลายเป็นนาฬิการะบบจับเวลาโครโนกราฟเรือนแรกของโอริส ด้วยแรงบันดาลใจจากกีฬามอเตอร์ สปอร์ต นาฬิการุ่นนี้ได้กลายมาเป็นนาฬิกาที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นรุ่นหนึ่งในบรรดานาฬิกาที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ของบริษัท และได้รับการปลุกโฉมด้วยรูปแบบที่มีความทันสมัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ช่วยค้นหานาฬิกา

ค้นหานาฬิกาโอริสของคุณ