ผู้ใช้ที่แท้จริง

page_cathline

{{::world.ambassadors[0].title}}

{{::world.ambassadors[0].role}}

explor_button

{{::world.worldInfo.name}}

{{::world.worldInfo.subtitle}}

{{::world.worldInfo.introduction}}

{{::world.ambassadors[0].title}}

{{::world.ambassadors[0].role}}

explor_button

{{::world.ambassadors[1].title}}

{{::world.ambassadors[1].role}}

explor_button