โอริสคอลเล็คชัน

Artix

นาฬิการุ่น Artix คอลเล็คชั่นนำเอารูปแบบดีไซน์ที่ดีที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นความกล้าหาญที่นำอาความทันสมัย และศาสตร์การทำนาฬิกาตามแบบดั้งเดิม เป็นการรวมกลไกแบบซับซ้อนที่โอริสได้พัฒนาขึ้นเข้ากับตัวเรือนและหน้าปัดที่มีดีไซน์นำสมัย

ช่วยค้นหานาฬิกา

ค้นหานาฬิกาโอริสของคุณ