โอริสคอลเล็คชัน

Calobra

โอริส เป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่ง Oris Rally Clásico ซึ่งจัดขึ้นทุกปีบนเกาะ Mallorca ของสเปน โดยเส้นทางได้ครอบคลุมถนนที่มีความคดเคี้ยวไปจนถึง Sa Calobra ที่มีจุดเลี้ยวโค้งแบบหักมุมรูปตัวยูที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ - ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนาฬิการุ่นนี้

ช่วยค้นหานาฬิกา

ค้นหานาฬิกาโอริสของคุณ