ProPilot X Calibre 400 Laser Mood
Önemli bilgiler

Gizlilik politikası

Veri koruma ana sayfası - ORIS CH - GDPR / DSGVO temelinde - güncelleme 18.1.24
 

1. bi̇r bakişta veri̇ koruma

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek her türlü veridir. Veri koruma konusunda ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu gizlilik politikası, İsviçre Veri Koruma Yasası (DPA) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) atıflar içermektedir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Operatörün iletişim bilgilerini bu gizlilik politikasının "Kontrolör hakkında bilgiler" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üçüncü taraf sağlayıcıların analiz araçları ve araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki gizlilik politikasında bulunabilir.

2 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklamaktadır.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesindeki veri işlemeden sorumlu kontrolör

Oris SA

Ribigasse 1 

4434 Hölstein, İsviçre

Telefon +41 61 956 11 11

 

 E-posta: legal@oris.ch

Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, veri işleme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kapsamındaki saklama süreleri); ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler artık geçerli olmadıktan sonra gerçekleşecektir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi Madde 6'ya dayanarak işleriz. 6 para. 1 lit. a GDPR veya Art. 9 paragraf 2 lit. a GDPR, özel veri kategorileri Madde 9 paragraf 2'ye uygun olarak işlendiği sürece. 9 para. 1 GDPR UYARINCA IŞLENIR. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza gösterilmesi durumunda, veri işleme aynı zamanda GDPR'nin 49. Maddesi temelinde gerçekleştirilir. 49 para. 1 lit. a GDPR. Onay her zaman iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi GDPR'nin 6. Maddesi temelinde işleriz. 6 para. 1 lit. b GDPR. Ayrıca, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması halinde verilerinizi GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendine dayanarak işleriz. 6. maddenin 1. fıkrasının 1 lit. c GDPR. Veri işleme aynı zamanda GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde de gerçekleştirilebilir. 6. maddenin 1. fıkrasının 1 lit. f GDPR. Her bir durumda ilgili yasal dayanaklara ilişkin bilgiler, bu gizlilik politikasının aşağıdaki paragraflarında verilmektedir.

Verilerin veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan üçüncü ülkelere aktarılması ve DPF sertifikalı olmayan ABD şirketlerine aktarılması hakkında not

Diğer şeylerin yanı sıra, veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını ve sağlayıcıları AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi (DPF) kapsamında sertifikalı olmayan ABD araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar aktifse, kişisel verileriniz bu ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan üçüncü ülkelerde AB'dekine benzer bir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz.

Güvenli bir üçüncü ülke olarak ABD'nin genel olarak AB ile karşılaştırılabilir bir veri koruma seviyesine sahip olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle, alıcının "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) kapsamında sertifikalandırılması veya uygun ek garantilere sahip olması halinde ABD'ye veri aktarımına izin verilmektedir. Veri alıcıları da dahil olmak üzere üçüncü ülkelere yapılan aktarımlara ilişkin bilgiler bu gizlilik politikasında bulunabilir.

Kişisel verilerin alıcıları

Ticari faaliyetlerimizin bir parçası olarak çeşitli harici kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Bazı durumlarda, kişisel verilerin bu harici kuruluşlara aktarılması da gereklidir. Kişisel verileri harici kuruluşlara yalnızca bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, yasal olarak bunu yapmak zorundaysak (örneğin vergi makamlarına veri aktarmak), Madde 6 uyarınca aktarımda meşru bir menfaatimiz varsa aktarırız. 6 para. 1 lit. f GDPR uyarınca veya başka bir yasal dayanak verilerin aktarılmasına izin veriyorsa. İşlemcileri kullanırken, müşterilerimizin kişisel verilerini yalnızca sipariş işleme için geçerli bir sözleşme temelinde aktarırız. Ortak işleme durumunda, bir ortak işleme sözleşmesi imzalanır.

Veri işleme izninizin iptali

 

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

 

Özel durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)

 

VERI IŞLEMENIN MADDEYE DAYALI OLMASI HALINDE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F GDPR'YE DAYANIYORSA, ÖZEL DURUMUNUZLA İLGİLİ GEREKÇELERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA, İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİN OLUŞTURULMASINA, UYGULANMASINA VEYA SAVUNULMASINA HİZMET ETMEDİĞİ SÜRECE (GDPR MADDE 21 PARAGRAF 1 UYARINCA İTİRAZ) İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA İŞLENİYORSA, SÖZ KONUSU PAZARLAMA AMACIYLA SİZİNLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYNI ZAMANDA SÖZ KONUSU DOĞRUDAN PAZARLAMA İLE İLGİLİ OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA, KİŞİSEL VERİLERİNİZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (GDPR MADDE 21 PARAGRAF 2 UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

 

Her veri sahibinin ayrıca taleplerini mahkemeye taşıma veya yetkili veri koruma makamına şikayette bulunma hakkı vardır (Madde 49 FADP veya Madde 13 paragraf 2 lit. d GDPR). İsviçre'deki yetkili veri koruma makamı Federal Veri Koruma ve Bilgi Komiserliğidir (http://www.edoeb.admin.ch)

 

Veri taşınabilirliği hakkı

 

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

 

Bilgi, düzeltme ve silme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İşlemenin kısıtlanması hakkı

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

- Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

- Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı ise/olmuşsa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

- Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal taleplerin uygulanması, savunulması veya ileri sürülmesi için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

- GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız 21 (1) GDPR uyarınca itirazda bulunmanız halinde, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya İsviçre, Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

SSL veya TLS şifreleme

Bu site, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriklerin iletimini korumak için SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

 

Bu web sitesinde şifreli ödeme işlemleri

 

Maliyetlerle ilgili bir sözleşmenin imzalanmasından sonra bize ödeme verilerinizi (örneğin, otomatik ödeme yetkilendirmesi için hesap numarası) sağlama yükümlülüğü varsa, bu veriler ödeme işlemleri için gereklidir.

Olağan ödeme yöntemleriyle (Visa/MasterCard, otomatik ödeme) yapılan ödeme işlemleri yalnızca şifrelenmiş bir SSL veya TLS bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

Şifreli iletişim ile bize ilettiğiniz ödeme verileri üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

 

Reklam e-postalarına itiraz

 

Yasal bildirim yükümlülüğümüzün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyalleri göndermek amacıyla kullanılmasına itiraz ediyoruz. Bu web sitesinin operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

3. bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

 

Çerezler

 

İnternet sayfalarımızda "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler küçük veri paketleridir ve son cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Cihazınızda ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanırlar. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar son cihazınızda saklanmaya devam eder.

Çerezler bizden (birinci taraf çerezleri) veya üçüncü taraf şirketlerden (üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılır) kaynaklanabilir. Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraf şirketlerden gelen belirli hizmetlerin web sitelerine entegre edilmesini sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını analiz etmek veya reklam amacıyla kullanılabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (örn. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örn. web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler), Madde 6 temelinde saklanır. 6 paragraf 1 f GDPR temelinde saklanır. Başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece GDPR Madde 1 f bendi uyarınca saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için gerekli çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin ve benzer tanıma teknolojilerinin saklanması için onay talep edilmişse, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleştirilir (GDPR Madde 6 paragraf 1 litre a); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Bu web sitesinde hangi çerezlerin ve hizmetlerin kullanıldığını bu gizlilik politikasında bulabilirsiniz.

 

Usercentrics ile Onay

Bu web sitesi, son cihazınızda belirli çerezlerin depolanması veya belirli teknolojilerin kullanılması için onayınızı almak ve bunları veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için Usercentrics'in onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Münih, Almanya, web sitesi: https://usercentrics.com/de/ (bundan böyle "Usercentrics" olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, aşağıdaki kişisel veriler Usercentrics'e iletilir:

- Onay(lar)ınız veya onay(lar)ınızın iptali

- IP adresiniz

- Tarayıcınız hakkında bilgi

- Son cihazınız hakkında bilgi

- Web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman

- Coğrafi Konum

Ayrıca Usercentrics, vermiş olduğunuz onayları atayabilmek veya iptal edebilmek için tarayıcınızda bir çerez saklar. Bu şekilde toplanan veriler, siz bizden silmemizi isteyene, Usercentrics çerezini kendiniz silene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal saklama yükümlülükleri bundan etkilenmez.

Usercentrics, belirli teknolojilerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı Art. 6 para. 1 lit. c GDPR'dir.

Sunucu günlük dosyaları

 

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılan bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar

- Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü

- Kullanılan işletim sistemi

- Yönlendiren URL

- Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı

- Sunucu isteğinin zamanı

- IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmez.

Bu veriler, Madde 6 paragrafı temelinde toplanır. 6 para. 1 lit. f GDPR temelinde toplanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaate sahiptir - sunucu günlük dosyaları bu amaçla kaydedilmelidir.

 

İletişim formu

İletişim formu aracılığıyla bize soru gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayacağız.

Bu veriler Madde 6 temelinde işlenmektedir. 6 para. 1 lit. b GDPR uyarınca, sorunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f) veya talep edilmişse onayınıza (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a) dayanmaktadır; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim formunda sağladığınız verileri, siz silinmesini talep edene, saklanması için onayınızı iptal edene veya saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebinizi yerine getirdikten sonra) saklayacağız. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon ile sorgulama

Bizimle e-posta veya telefon yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayacağız.

Bu veriler Madde 6'ya dayanarak işlenir. 6 para. 1 lit. b GDPR uyarınca, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f) veya talep edilmişse onayınıza (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a) dayanmaktadır; onay her zaman iptal edilebilir.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi isteyene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - bundan etkilenmez.

Microsoft Rezervasyonları

Web sitemiz üzerinden bizden randevu alabilirsiniz. Randevu almak için Microsoft Bookings kullanıyoruz. Sağlayıcı Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, İrlanda, https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide .

Bir randevu almak için, istenen verileri ve istenen tarihi sağlanan forma girin. Girilen veriler randevunun planlanması, gerçekleştirilmesi ve gerekirse takibi için kullanılacaktır. Randevu verileri bizim için, gizlilik politikasını buradan görüntüleyebileceğiniz Microsoft Bookings'in sunucularında saklanır: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Girdiğiniz veriler, siz silmemizi isteyene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Veri işlemenin yasal dayanağı Madde 6'dır. 6 para. 1 lit. f GDPR. Web sitesi operatörü, ilgili taraflar ve müşterilerle randevuları mümkün olduğunca karmaşık hale getirme konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi temelinde gerçekleştirilir. 6 paragraf. 1 lit. a GDPR temelinde gerçekleştirilir. Onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-mod….

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Bu web sitesine kayıt

Sitedeki ek işlevleri kullanmak için bu web sitesine kaydolabilirsiniz. Girdiğiniz verileri yalnızca kayıt olduğunuz ilgili teklif veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanacağız. Kayıt sırasında istenen zorunlu bilgiler eksiksiz olarak sağlanmalıdır. Aksi takdirde kaydınızı reddederiz.

Teklifin kapsamı veya teknik olarak gerekli değişiklikler gibi önemli değişiklikler olması durumunda, sizi bu şekilde bilgilendirmek için kayıt sırasında verilen e-posta adresini kullanacağız.

Kayıt sırasında girilen veriler, kayıtla kurulan kullanıcı ilişkisinin uygulanması ve gerekirse başka sözleşmelerin başlatılması amacıyla işlenir (Madde 6 paragraf 1 lit. b GDPR).

Kayıt sırasında toplanan veriler, bu web sitesinde kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızdan saklanacak ve daha sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.

Facebook Connect ile Kayıt

Doğrudan bu web sitesine kaydolmak yerine, Facebook Connect ile kaydolabilirsiniz. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'a göre, toplanan veriler ABD'ye ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır.

Facebook Connect'e kaydolmaya karar verirseniz ve "Facebook ile Giriş Yap"/"Facebook ile Bağlan" düğmesine tıklarsanız, otomatik olarak Facebook platformuna yönlendirileceksiniz. Orada kullanıcı verilerinizle giriş yapabilirsiniz. Bu, Facebook profilinizi bu web sitesine veya hizmetlerimize bağlayacaktır. Bu bağlantı, Facebook'ta depolanan verilerinize erişmemizi sağlar. Bunlar her şeyden önce,

- Facebook adı

- Facebook profili ve kapak resmi

- Facebook kapak resmi

- Facebook'ta kayıtlı e-posta adresi

- Facebook Kimliği

- Facebook arkadaş listeleri

- Facebook Beğenileri ("Beğen" bilgileri)

- Doğum Günü

- Cinsiyet

- Ülke

- Dil

Bu veriler hesabınızı oluşturmak, sağlamak ve kişiselleştirmek için kullanılır.

Facebook Connect'e kayıt ve ilgili veri işleme işlemleri sizin izninize dayanmaktadır (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a). Bu onayı gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplandığı ve Facebook'a iletildiği sürece, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (GDPR Madde 26). Ortak sorumluluk sadece verilerin toplanması ve Facebook'a aktarılması ile sınırlıdır. Aktarımdan sonra Facebook tarafından gerçekleştirilen işleme ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak olarak üzerimize düşen yükümlülükler, ortak işlemeye ilişkin bir anlaşmada belirlenmiştir. Anlaşma metnini şu adreste bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Bu sözleşmeye göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulanmasından sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi haklarını (örneğin bilgi talepleri) doğrudan Facebook'a iletebilirsiniz. Veri sahibi haklarınızı bize iletirseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ve https://www.facebook.com/policy.php.

Daha fazla bilgi Facebook kullanım koşulları ve Facebook gizlilik politikasında bulunabilir. Bunları şu adreste bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ ve https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ve ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. sosyal medya

a) Facebook https://www.facebook.com/ORIS/ 

Facebook sosyal medya ağına web sitemizdeki harici bağlantılar üzerinden erişebilirsiniz. Sosyal medya ağındaki tüm işlevler Facebook, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda tarafından sunulmaktadır. Facebook kanallarına yalnızca harici bir bağlantı üzerinden erişilebilir.

Facebook'ta kendi profilinizle oturum açtıysanız ve sosyal medya kanalımıza erişirseniz, Facebook ziyaretinizi oturum açmış olduğunuz profilinize atayabilir. Kullanıcı hesabınızın IP adresinizle ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, lütfen web sitemizi kullanmadan önce Facebook hesabınızdan çıkış yapın.

Verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook'un gizlilik politikasına bakın: https://www.facebook.com/privacy/explanation ve "Facebook Fanpage" veri politikamıza.

b) Instagram http://instagram.com/oris/ 

Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD tarafından sunulan Instagram hizmetinin hiçbir işlevi ve içeriği çevrimiçi teklifimize entegre edilmemiştir. Instagram kanallarına yalnızca harici bir bağlantı üzerinden erişilebilir.

Instagram tarafından toplanan verilerin içeriği ve kullanım kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki Instagram sayfalarına bakın: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

 

c) LinkedIn 

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından sunulan LinkedIn hizmetinin "Insight Tag aracılığıyla izleme" işlevi, izninizle çevrimiçi teklifimize entegre edilmiştir. LinkedIn kanallarına ve içeriklerine yalnızca harici bir bağlantı üzerinden erişilebilir.

LinkedIn tarafından toplanan verilerin içeriği ve kullanım kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen LinkedIn'in gizlilik politikasına bakın: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Kaydınızı buradan silebilirsiniz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

d) Sina Weibo http://weibo.com/orischina/ 

Sina Corporation, United Plaza, 1468 Nan Jing Road West, Shanghai, Çin tarafından sunulan Sina Weibo hizmetinin hiçbir işlevi ve içeriği çevrimiçi teklifimize entegre edilmemiştir. Weibo kanallarına yalnızca harici bir bağlantı üzerinden erişilebilir ve Sina Weibo tarafından toplanan verilerin içeriği ve kullanım kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen Sina Weibo'nun gizlilik politikasına bakın: https://m.weibo.cn/page/647?entry=client.

 

e) Youku http://i.youku.com/u/UNDc0Nzk0NDky/ 

Pekin, Çin'de Youku Tudou Inc. tarafından sunulan Youku hizmetinin hiçbir işlevi ve içeriği çevrimiçi teklifimize entegre edilmemiştir. Youku kanallarına yalnızca harici bir bağlantı üzerinden erişilebilir.

Youku tarafından toplanan verilerin içeriği ve kullanım kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen Youku'nun gizlilik politikasına bakın: https://h5.m.youku.com/app/flsm.html 

f) X https://twitter.com/oriswatches  

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, İrlanda tarafından sunulan "X" hizmetinin hiçbir işlevi ve içeriği çevrimiçi teklifimize entegre edilmemiştir. X kanallarına yalnızca harici bir bağlantı üzerinden erişilebilir.

"X" tarafından toplanan verilerin içeriği ve kullanım kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen "X" gizlilik politikasına bakın: https://twitter.com/de/privacy 

 

g) Pinterest http://pinterest.com/oris/ 

Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda tarafından sunulan Pinterest hizmetinin hiçbir işlevi ve içeriği çevrimiçi teklifimize entegre edilmemiştir. Pinterest kanallarına yalnızca harici bir bağlantı üzerinden erişilebilir.

Pinterest tarafından toplanan verilerin içeriği ve kullanım kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen Pinterest'in gizlilik politikasına bakın: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

5. anali̇z araçlari ve reklamcilik

 

Google Etiket Yöneticisi

 

Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Tag Manager, izleme veya istatistiksel araçları ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmemizi sağlayan bir araçtır. Google Etiket Yöneticisinin kendisi herhangi bir kullanıcı profili oluşturmaz, herhangi bir çerez saklamaz ve bağımsız analizler gerçekleştirmez. Yalnızca kendisi aracılığıyla entegre edilen araçları yönetmek ve görüntülemek için kullanılır. Ancak Google Tag Manager IP adresinizi kaydeder ve bu adres Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine de iletilebilir.

Google Etiket Yöneticisi, Madde 6'ya dayanarak kullanılır. 6 paragraf 1 f GDPR temelinde kullanılmaktadır. 1 lit. f GDPR temelinde kullanılmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi temelinde gerçekleştirilir. 6 para. 1 lit. a GDPR temelinde gerçekleştirilir. Onay her zaman iptal edilebilir.

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ve ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda yer alan sağlayıcıdan edinilebilir: : https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Teads Evrensel Piksel

Kullanıcı davranışını izlemek için Teads Universal Pixel (Teads France SAS, 97 rue du Cherche midi, 75006 Paris - Fransa) kullanıyoruz. Yüklü Teads pikseli, bir kullanıcı web sitemizi her ziyaret ettiğinde bir sinyal gönderir. Teads daha sonra kullanıcıyı zaten tanıyıp tanımadığını doğrulayabilir. Kullanıcı Teads tarafından zaten biliniyorsa, kampanyamızdan hariç tutulur. Kullanıcı Teads tarafından bilinmiyorsa, Teads hiçbir şey yapmaz, çünkü piksel yalnızca son cihazlarında Teads çerezini zaten kabul etmiş ve böylece izlemeye izin vermiş olan kullanıcıları okur. Bu pikselin tek amacı, Teads çerezinin kullanıcının cihazında zaten yüklü olup olmadığını analiz etmektir. Bu durumda Teads çerezi, web sitemizi ziyaret eden Teads kullanıcısını tanımlayacak ve kampanyamızdan hariç tutacaktır.

Teads pikseli, cihazın aşağıdaki bilgilerine ve teknik özelliklerine erişim sağlar: Geçerli URL, Auctid parametresi (Teads'in hedef URL üzerinden gönderdiği isteğe bağlı parametre), cihaz, tarayıcı ve işletim sistemi. Hiçbir kişisel veri alışverişi gerçekleşmez. Piksel, kişisel verileri toplamak veya aktarmak için kullanılmaz. Teads, True Visits kampanyasını kendi çerez havuzu aracılığıyla dağıtır ve Teads True Visits hizmetinin sağlanması için veri denetleyicisi olarak hareket eder. Çerezler, Teads Yayıncı Ağı web sitelerinde, Teads'in her zaman kanıtlayabileceği onayı takiben ayarlanır. Veriler yalnızca kullanıcı web sitesini ziyaret etmeden önce böyle bir çerez zaten mevcutsa analiz edilir. Teads'in veri koruması hakkında daha fazla bilgi şu bağlantıda bulunabilir: https://www.teads.com/privacy-policy/

Kullanıcı davranışlarını izlemek için Teads (Teads France SAS, 97 rue du Cherche midi, 75006 Paris - Fransa) hizmetlerini kullanıyoruz. İşlediğimiz bilgiler: hizmetlerimizi sunmak için, Genel Bildirimimizin 4. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi yayıncılarımızdan, reklamverenlerimizden ve veri ortaklarımızdan bilgi toplayabiliriz. Bu veriler, çerez kimliğiniz, mobil reklam kimliğiniz veya IP adresiniz gibi bir tanımlayıcıya bağlıysa kişisel veri olarak kabul edilir. İşleme türü ve amacı: Kullanıcı davranışının izlenmesi. Okunabilir bir çerez olmadan, başka bir analiz oluşturulmayacaktır, aksi takdirde Teads çerezi daha sonra Teads kullanıcısını tanımlayacak ve kampanyamızdan çıkaracaktır. 

Aşağıdaki uygulamalar için çerezlere ihtiyaç duyarız: Teads Reklam Yöneticisi

Yasal dayanak ve meşru menfaat: Çerezler Madde 6'ya dayanarak saklanır. 6 para. 1 lit. f GDPR, Madde 6 paragrafına uygun olarak onay verilmiş olması şartıyla. 6 paragraf 1 lit. a GDPR uyarınca 1 lit. a GDPR ve bu işlem için başka hiçbir yasal dayanak kullanılamaz.

Alıcı: Teads France SAS veya bağlı şirketlerinden biri.

AB/AEA dışındaki ülkelere üçüncü ülke aktarımları da gerçekleşebilir.

Veri koruma garantileri, AB standart sözleşme maddeleri şeklinde mevcuttur. 

Teads'in veri koruması ve itiraz etme seçeneği de dahil olmak üzere haklarınız hakkında daha fazla bilgiyi şu bağlantıda bulabilirsiniz: https://www.teads.com/privacy-policy/

Google Analytics (örn. GA4)

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, sayfa görüntülemeleri, ziyaret süresi gibi çeşitli kullanım verilerini alır, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni. Bu veriler bir kullanıcı kimliğinde özetlenir ve web sitesi ziyaretçisinin ilgili son cihazına atanır.

Google Analytics'i diğer şeylerin yanı sıra fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydetmek için de kullanabiliriz. Google Analytics ayrıca kaydedilen veri kayıtlarını desteklemek için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizi için makine öğrenimi teknolojilerini kullanır.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu hizmetin kullanımı, Madde 6 uyarınca sizin izninize dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. a GDPR. Onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında yapılan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP gizliliği

Google Analytics IP anonimleştirme etkinleştirilmiştir. Sonuç olarak, IP adresiniz ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nı imzalayan diğer ülkelerde kesilecektir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı analiz etmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

 

Tarayıcı eklentisi

 

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google sinyalleri

Google sinyallerini kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Google Analytics diğer şeylerin yanı sıra konumunuzu, arama geçmişinizi ve YouTube geçmişinizi ve ayrıca demografik verileri (ziyaretçi verileri) kaydeder. Bu veriler, Google sinyallerinin yardımıyla kişiselleştirilmiş reklamcılık için kullanılabilir. Bir Google hesabınız varsa, Google Sinyallerinden gelen ziyaretçi verileri Google hesabınıza bağlanır ve kişiselleştirilmiş reklam mesajları için kullanılır. Veriler ayrıca kullanıcılarımızın kullanıcı davranışları hakkında anonim istatistikler derlemek için kullanılır.

Google Analytics e-ticaret ölçümü

Bu web sitesi Google Analytics'in "e-ticaret ölçümü" işlevini kullanmaktadır. E-ticaret ölçümü sayesinde web sitesi operatörü, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını iyileştirmek için web sitesi ziyaretçilerinin satın alma davranışlarını analiz edebilir. Verilen siparişler, ortalama sipariş değerleri, nakliye masrafları ve bir ürünün görüntülenmesinden satın alınmasına kadar geçen süre gibi bilgiler kaydedilir. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir işlem kimliği altında özetlenebilir.

Google Reklamları

Web sitesi operatörü Google Ads kullanmaktadır. Google Ads, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın bir çevrimiçi reklamcılık programıdır.

Google Ads, kullanıcı Google'da belirli arama terimlerini girdiğinde (anahtar kelime hedefleme) Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde reklam göstermemizi sağlar. Ayrıca, Google'da bulunan kullanıcı verilerine (örn. konum verileri ve ilgi alanları) dayalı olarak hedefli reklamlar görüntülenebilir (hedef grup hedefleme). Web sitesi operatörü olarak, örneğin hangi arama terimlerinin reklamlarımızın görüntülenmesine yol açtığını ve kaç reklamın ilgili tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri niceliksel olarak değerlendirebiliriz.

Bu hizmetin kullanımı, Madde 6 uyarınca sizin izninize dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. a GDPR. Onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://policies.google.com/privacy/frameworks ve https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında yapılan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-d…

Google AdSense

Bu web sitesi, reklamları entegre etmek için bir hizmet olan Google AdSense'i kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Adsense'in yardımıyla, web sitemizde üçüncü taraf şirketlerin hedefli reklamlarını görüntüleyebiliyoruz. Reklamların içeriği, Google'ın önceki kullanıcı davranışınıza göre belirlediği ilgi alanlarınıza dayanmaktadır. Ayrıca, konumunuz, ziyaret ettiğiniz web sitesinin içeriği veya girdiğiniz Google arama terimleri gibi bağlamsal bilgiler de uygun reklamlar seçilirken dikkate alınır.

Google AdSense çerezler, web işaretçileri (görünmez grafikler) ve benzer tanıma teknolojileri kullanır. Bu, bu sayfalardaki ziyaretçi trafiği gibi bilgilerin analiz edilmesini sağlar.

Google Adsense tarafından bu web sitesinin kullanımı (IP adresiniz dahil) ve reklam biçimlerinin sunulması hakkında toplanan bilgiler ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu bilgiler Google tarafından Google'ın sözleşmeli ortaklarına aktarılabilir. Ancak Google, IP adresinizi sizin tarafınızdan saklanan diğer verilerle birleştirmeyecektir.

Bu hizmetin kullanımı, Madde 6 uyarınca izninize dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. a GDPR. Onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Yeniden Pazarlama

Bu web sitesi Google Ads Remarketing işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Ads Yeniden Pazarlama ile, çevrimiçi teklifimizle etkileşime giren kişileri, daha sonra Google reklam ağında ilgi alanına dayalı reklamlar göstermek için belirli hedef gruplara atayabiliriz (yeniden pazarlama veya yeniden hedefleme).

Ayrıca, Google Ads Remarketing ile oluşturulan reklam hedef grupları Google'ın cihazlar arası işlevlerine bağlanabilir. Bu şekilde, bir uç cihazdaki (örneğin cep telefonu) önceki kullanımınıza ve gezinme davranışınıza bağlı olarak size uyarlanmış ilgi alanına dayalı, kişiselleştirilmiş reklam mesajları, başka bir uç cihazınızda (örneğin tablet veya PC) da görüntülenebilir.

Bir Google hesabınız varsa, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kişiselleştirilmiş reklamcılığa itiraz edebilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Bu hizmetin kullanımı, Madde 6 uyarınca izninize dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. a GDPR. Onay her zaman iptal edilebilir.

Daha fazla bilgi ve veri koruma hükümleri Google'ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ve ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Müşteri eşleştirmesi ile hedef grup oluşturma

Diğer şeylerin yanı sıra, hedef gruplar oluşturmak için Google Ads Remarketing'in müşteri eşleştirme işlevini kullanıyoruz. Burada müşteri listelerimizdeki belirli müşteri verilerini (örn. e-posta adresleri) Google'a aktarıyoruz. Söz konusu müşteriler Google kullanıcısıysa ve Google hesaplarında oturum açmışlarsa, Google ağı içinde (örneğin YouTube, Gmail veya arama motorunda) uygun reklam mesajları gösterilir.

Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Conversion Tracking kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google dönüşüm takibi sayesinde, Google ve biz kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlayabiliriz. Örneğin, web sitemizdeki hangi düğmelerin ne sıklıkla tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sıklıkla görüntülendiğini veya satın alındığını analiz edebiliriz. Bu bilgiler dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi eylemleri gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz. Google, tanımlama amacıyla çerezleri veya benzer tanıma teknolojilerini kullanır.

Bu hizmetin kullanımı, Madde 6 uyarınca izninize dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. a GDPR. Onay her zaman iptal edilebilir.

Google Conversion Tracking hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ve ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta Pixel (eski adıyla Facebook Pixel)

Bu web sitesi, dönüşümleri ölçmek için Facebook/Meta ziyaretçi eylem pikselini kullanmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır.

Bu, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra site ziyaretçilerinin davranışlarının izlenmesine olanak tanır. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilmesine ve gelecekteki reklam önlemlerinin optimize edilmesine olanak tanır.

Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir; kullanıcının kimliği hakkında herhangi bir sonuç çıkaramayız. Ancak, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiline bir bağlantı mümkündür ve Facebook, Facebook Veri Kullanım Politikası (https://facebook.com/about/privacy/) uyarınca verileri kendi reklam amaçları için kullanabilir. Bu, Facebook'un Facebook sayfalarına ve Facebook dışına reklam yerleştirmesini sağlar. Verilerin bu kullanımı, site operatörü olarak bizim tarafımızdan etkilenemez.

Bu hizmetin kullanımı, Madde 6 uyarınca izninize dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. a GDPR. Onay her zaman iptal edilebilir.

Meta pikseller içinde gelişmiş eşleştirme işlevini kullanıyoruz.

Gelişmiş eşleştirme, web sitemiz aracılığıyla topladığımız müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin çeşitli veri türlerini (örneğin ikamet yeri, eyalet, posta kodu, karma e-posta adresleri, ad, cinsiyet, doğum tarihi veya telefon numarası) Meta'ya (Facebook) iletmemizi sağlar. Bu aktivasyon, Facebook'taki reklam kampanyalarımızı tekliflerimizle ilgilenen kişilere daha da hassas bir şekilde uyarlamamızı sağlar. Buna ek olarak, genişletilmiş senkronizasyon web sitesi dönüşümlerinin tahsisini iyileştirir ve özel kitleleri genişletir.

Burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplandığı ve Facebook'a iletildiği ölçüde, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (GDPR Madde 26). Ortak sorumluluk sadece verilerin toplanması ve Facebook'a aktarılması ile sınırlıdır. Aktarımdan sonra Facebook tarafından gerçekleştirilen işleme ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak olarak üzerimize düşen yükümlülükler, ortak işlemeye ilişkin bir anlaşmada belirlenmiştir. Anlaşma metni https://www.facebook.com/legal/controller_addendum adresinde bulunabilir. Bu anlaşmaya göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulanmasından sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi haklarını (örneğin bilgi talepleri) doğrudan Facebook'a iletebilirsiniz. Veri sahibi haklarınızı bize iletirseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Gizliliğinizin korunmasına ilişkin daha fazla bilgiyi Facebook'un veri koruma bilgilerinde bulabilirsiniz:    https://facebook.com/about/privacy/ .

Ayrıca https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen  adresindeki reklam ayarlarından "Özel Kitleler" yeniden pazarlama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için Facebook'ta oturum açmış olmanız gerekir.

Bir Facebook hesabınız yoksa, Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği'nin web sitesinde Facebook'tan kullanıma dayalı reklamcılığı devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ve ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 6. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak isterseniz, sizden bir e-posta adresinin yanı sıra, sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi doğrulamamıza olanak tanıyan bilgilere ihtiyacımız var. Başka hiçbir veri toplanmamaktadır veya sadece gönüllülük esasına göre toplanmaktadır. Haber bültenini işlemek için aşağıda açıklanan haber bülteni hizmet sağlayıcılarını kullanıyoruz.

Mailchimp

Bu web sitesi haber bültenleri göndermek için Mailchimp hizmetlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ABD'dir.

Mailchimp, diğer şeylerin yanı sıra haber bültenlerinin gönderilmesini düzenlemek ve analiz etmek için kullanılabilen bir hizmettir. Haber bültenine abone olmak amacıyla veri girerseniz (örn. e-posta adresi), bu veriler Mailchimp'in ABD'deki sunucularında saklanır.

Mailchimp'in yardımıyla haber bülteni kampanyalarımızı analiz edebiliyoruz. Mailchimp ile gönderilen bir e-postayı açtığınızda, e-postada bulunan bir dosya (web işaretçisi olarak bilinir) Mailchimp'in ABD'deki sunucularına bağlanır. Bu, bir bülten mesajının açılıp açılmadığını ve varsa hangi bağlantılara tıklandığını belirlemeyi mümkün kılar. Teknik bilgiler de toplanır (örn. erişim zamanı, IP adresi, tarayıcı türü ve işletim sistemi). Bu bilgiler ilgili haber bülteni alıcısına atanamaz. Sadece haber bülteni kampanyalarının istatistiksel analizi için kullanılır. Bu analizlerin sonuçları, gelecekteki haber bültenlerini alıcıların ilgi alanlarına daha iyi uyarlamak için kullanılabilir.

Mailchimp tarafından analiz edilmek istemiyorsanız, bülten aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir. Her bülten mesajında bu amaç için ilgili bir bağlantı sağlıyoruz.

Veri işleme sizin izniniz temelinde gerçekleşir (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a). Haber bülteni aboneliğinizi iptal ederek bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleşmiş olan veri işleme faaliyetlerinin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bize sağladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacak ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettikten sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. Diğer amaçlar için tarafımızdan saklanan veriler bundan etkilenmez.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ve https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standar….

Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından, gelecekteki postaları önlemek için gerekli olması halinde bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, hem sizin çıkarınıza hem de bülten gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f anlamında meşru menfaat). Kara listede saklama süresi sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Mailchimp'in gizlilik politikasına bakın: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ve ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active 

7. eklentiler ve araçlar

Genişletilmiş veri korumalı YouTube

Bu web sitesi YouTube web sitesinden videolar yerleştirmektedir. Sayfaların operatörü Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre bu mod, YouTube'un bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında videoyu izlemeden önce herhangi bir bilgi depolamadığı anlamına gelir. Bununla birlikte, verilerin YouTube ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından mutlaka hariç tutulmaz. Örneğin YouTube, bir video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak Google Marketing Network ile bir bağlantı kurar.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlatır başlatmaz, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bildirir. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasına izin vermiş olursunuz. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca YouTube, bir videoyu başlattıktan sonra son cihazınızda çeşitli çerezler depolayabilir veya benzer tanıma teknolojilerini (örn. cihaz parmak izi) kullanabilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistiklerini kaydetmek, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Bir YouTube videosunun başlamasından sonra, üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube'un kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması içindir. Bu, Madde 6 anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. 6 para. 1 lit. f GDPR. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 f GDPR temelinde gerçekleştirilir. 6. maddenin 1. fıkrasının 1 lit. a GDPR temelinde gerçekleştirilir. Onay her zaman iptal edilebilir.

YouTube'da veri koruma hakkında daha fazla bilgi https://policies.google.com/privacy  adresindeki gizlilik politikasında bulunabilir.

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ve ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

YouTube

 

Bu web sitesi YouTube web sitesindeki videoları yerleştirmektedir. Web sitesinin operatörü Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'un entegre edildiği web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube sunucusu hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir.

Ayrıca YouTube, son cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir veya sizi tanımak için benzer teknolojiler kullanabilir (örn. cihaz parmak izi). Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistiklerini kaydetmek, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasına izin vermiş olursunuz. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

YouTube'un kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması içindir. Bu, Madde 6 anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. 6 para. 1 lit. f GDPR. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 f GDPR temelinde gerçekleştirilir. 6. maddenin 1. fıkrasının 1 lit. a GDPR temelinde gerçekleştirilir. Onay her zaman iptal edilebilir.

Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi YouTube'un gizlilik politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy .

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ve ABD arasında, ABD'de veri işleme için Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Google Maps

Bu site Google Maps harita hizmetini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar etkinleştirilirse, Google yazı tiplerinin görüntülenmesini standartlaştırmak amacıyla Google Yazı Tiplerini kullanabilir. Google Haritalar'ı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Google Haritalar'ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin bulunmasını kolaylaştırmak içindir. Bu, Madde 6 anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. 6 para. 1 lit. f GDPR. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 f GDPR temelinde gerçekleştirilir. 6. maddenin 1. fıkrasının 1 lit. a GDPR temelinde gerçekleştirilir. Onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/  ve https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy .

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında yapılan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Baidu Maps 

Web sitemizde Baidu internet hizmetinin bir eklentisini kullanıyoruz. Baidu Maps'in operatörü Baidu Inc, Baidu Campus, No. 10 Shangdi 10th Street, Haidian District, Beijing, 100085 China'dır ("Baidu"). Baidu hizmetini yalnızca AB veya AEA dışındaki kişilere sunduğumuzu lütfen unutmayın. Web sitemizdeki Baidu Haritalar eklentisini etkinleştirirseniz, bu web sitesinin kullanımı ve IP adresiniz hakkındaki bilgiler bir Baidu sunucusuna iletilecek ve ayrıca bu sunucuda saklanacaktır. İletilen verilerin tam içeriği veya Baidu tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Bu nedenle, bu tür veri işleme için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Eklentiyi etkinleştirerek, bir yandan AB veya AEA dışında bulunduğunuzu ve diğer yandan bilgilerin Baidu tarafından toplanmasına ve işlenmesine izin verdiğinizi beyan edersiniz. Baidu Haritalar için veri koruma hükümleri ve kullanım koşulları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: http://ir.baidu.com/baidu-statement-privacy-protection/

Zendesk

SSS listesine yönelik kullanıcı taleplerini işlemek için Zendesk kullanıyoruz. Sağlayıcı Zendesk, Inc, 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 ABD'dir.

Arama sorgularınızı hızlı ve verimli bir şekilde işlemek için Zendesk'i kullanıyoruz. Bu, Madde 6 anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. 6 para. 1 lit. f GDPR.

İsminizi vermeden sorularınızı gönderebilirsiniz.

Bize gönderilen sorular, siz onları silmemizi isteyene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, sorunuz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Zendesk, İrlanda Veri Koruma Kurumu tarafından onaylanmış Bağlayıcı Kurumsal Kurallara (BCR) sahiptir. Bunlar, verilerin AB ve AEA dışındaki üçüncü ülkelere dahili olarak aktarılmasını meşrulaştıran bağlayıcı kurumsal kurallardır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/ .

Sorgunuzu Zendesk aracılığıyla işlememizi kabul etmiyorsanız, alternatif olarak bizimle e-posta veya telefon yoluyla iletişim kurabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Zendesk'in gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/ .

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında yapılan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active 

8. e-Ticaret ve ödeme sağlayıcıları

Müşteri ve sözleşme verilerinin işlenmesi

Kişisel müşteri ve sözleşme verilerini, sözleşme ilişkilerimizi kurmak, içeriğini düzenlemek ve değiştirmek için toplar, işler ve kullanırız. Bu web sitesinin kullanımına ilişkin kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmetten yararlanmasını sağlamak veya kullanıcıyı faturalandırmak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bunun için yasal dayanak Madde 6 paragraf. 1 lit. b GDPR'dir.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden ve mevcut yasal saklama sürelerinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.

 

Çevrimiçi mağazalar, perakendeciler ve malların sevkiyatı için bir sözleşmenin imzalanması üzerine veri aktarımı

Bizden mal sipariş ederseniz, kişisel verilerinizi teslimatla görevlendirilen nakliye şirketine ve ödemeyi işlemek için görevlendirilen ödeme hizmeti sağlayıcısına ileteceğiz. Yalnızca ilgili hizmet sağlayıcısının görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu veriler ifşa edilecektir. Bunun yasal dayanağı Madde 6'dır. 6 paragraf 1 lit. b GDPR'dir. 1 lit. b GDPR, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin verir. Madde uyarınca onay verdiyseniz. 6 paragraf 1 lit. 1 lit. a GDPR uyarınca onay verdiyseniz, siparişinizin sevkiyat durumu hakkında sizi e-posta ile bilgilendirebilmesi için e-posta adresinizi teslimatla görevlendirilen nakliye şirketine ileteceğiz; onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Kredi kontrolleri

Hesapta satın alma veya peşin ödeme yaptığımız başka bir ödeme yöntemi söz konusu olduğunda, bir kredi kontrolü (puanlama) yapabiliriz. Bu amaçla, girdiğiniz verileri (örneğin ad, adres, yaş veya banka bilgileri) bir kredi kuruluşuna iletiriz. Bir ödeme temerrüdü olasılığı bu verilere dayanarak belirlenir. Ödememe riski çok yüksekse, söz konusu ödeme yöntemini reddedebiliriz.

Kredi kontrolü, sözleşmenin yerine getirilmesi (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b) ve ödeme temerrütlerinin önlenmesi (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f uyarınca meşru menfaat) temelinde gerçekleştirilir. Onay alınmışsa, kredi kontrolü bu onay temelinde gerçekleştirilir (GDPR Madde 6 paragraf 1 litre); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Ödeme hizmetleri

Üçüncü taraf şirketlerin ödeme hizmetlerini web sitemize entegre ediyoruz. Bizden bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde, ödeme bilgileriniz (örn. ad, ödeme tutarı, hesap bilgileri, kredi kartı numarası) ödeme işlemi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından işlenir. Bu işlemler için ilgili sağlayıcıların ilgili sözleşme ve veri koruma hükümleri geçerlidir. Ödeme hizmeti sağlayıcıları Madde 6'ya dayanarak kullanılır. 6 para. 1 lit. b GDPR (sözleşme işleme) ve sorunsuz, rahat ve güvenli bir ödeme süreci (Madde 6 paragraf 1 lit. f GDPR). Belirli eylemler için onayınız talep edildiği sürece, Art. 6 paragraf 1 lit. 1 lit. a GDPR, veri işleme için yasal dayanaktır; onay, gelecek için herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Bu web sitesinde aşağıdaki ödeme hizmetlerini / ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullanıyoruz:

Apple Pay

Ödeme hizmetinin sağlayıcısı Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, ABD'dir. Apple'ın gizlilik politikasını şu adreste bulabilirsiniz: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Google'ın gizlilik politikasını burada bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy.

Şerit

AB içindeki müşteriler için sağlayıcı Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, İrlanda'dır (bundan böyle "Stripe" olarak anılacaktır).

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://stripe.com/de/privacy ve https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Bununla ilgili ayrıntıları Stripe'ın gizlilik politikasında aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

Sağlayıcı Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç'tir (bundan böyle "Klarna" olarak anılacaktır). Klarna çeşitli ödeme seçenekleri sunar (örneğin taksitli satın alma). Klarna ile ödeme yapmayı seçerseniz (Klarna ödeme çözümü), Klarna sizden çeşitli kişisel veriler toplayacaktır. Klarna, Klarna ödeme çözümünün kullanımını optimize etmek için çerezler kullanır. Klarna çerezlerinin kullanımına ilişkin ayrıntılar aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Ayrıntılar Klarna'nın gizlilik politikasında aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

American Express

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Almanya'dır (bundan böyle "American Express" olarak anılacaktır).

American Express, verileri ABD'deki ana şirketine aktarabilir. ABD'ye veri aktarımı Bağlayıcı Kurumsal Kurallara dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Daha fazla bilgi American Express gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belçika'dır (bundan böyle "Mastercard" olarak anılacaktır).

Mastercard, verileri ABD'deki ana şirketine aktarabilir. ABD'ye veri aktarımı Mastercard'ın Bağlayıcı Kurumsal Kurallarına dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html ve https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı Visa Europe Services Inc, Londra Şubesi, 1 Sheldon Square, Londra W2 6TT, Birleşik Krallık'tır (bundan böyle "VISA" olarak anılacaktır).

Birleşik Krallık, veri koruma yasası kapsamında güvenli üçüncü ülke olarak kabul edilmektedir. Bu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ndeki veri koruma seviyesine karşılık gelen bir veri koruma seviyesine sahip olduğu anlamına gelir.

VISA, verileri ABD'deki ana şirketine aktarabilir. ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Daha fazla bilgi VISA'nın gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. sesli ve görüntülü konferans

Veri işleme

Müşterilerimizle iletişim kurmak için diğerlerinin yanı sıra çevrimiçi konferans araçlarını kullanıyoruz. Kullandığımız münferit araçlar aşağıda listelenmiştir. Bizimle internet üzerinden görüntülü veya sesli konferans yoluyla iletişim kurarsanız, kişisel verileriniz bizim tarafımızdan ve ilgili konferans aracının sağlayıcısı tarafından toplanacak ve işlenecektir.

Konferans araçları, araçları kullanmak için sağladığınız/girdiğiniz tüm verileri toplar (e-posta adresiniz ve/veya telefon numaranız). Konferans araçları ayrıca konferansın süresini, konferansa katılımın başlangıcını ve bitişini (zamanını), katılımcı sayısını ve iletişim süreciyle bağlantılı diğer "bağlamsal bilgileri" (meta veriler) işler.

Ayrıca, aracın sağlayıcısı çevrimiçi iletişimi idare etmek için gereken tüm teknik verileri işler. Buna özellikle IP adresleri, MAC adresleri, cihaz kimlikleri, cihaz türü, işletim sistemi türü ve sürümü, istemci sürümü, kamera türü, mikrofon veya hoparlör ve bağlantı türü dahildir.

Araç içinde içerik alışverişi yapılır, yüklenir veya başka bir şekilde sağlanırsa, bu içerik araç sağlayıcısının sunucularında da saklanır. Bu tür içerikler özellikle bulut kayıtlarını, sohbet/anlık mesajları, sesli mesajları, yüklenen fotoğraf ve videoları, dosyaları, beyaz tahtaları ve hizmeti kullanırken paylaşılan diğer bilgileri içerir.

Kullanılan araçların veri işleme operasyonları üzerinde tam kontrolümüz olmadığını lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz büyük ölçüde ilgili sağlayıcının şirket politikası tarafından belirlenmektedir. Konferans araçları tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi, bu metnin altında listelediğimiz kullanılan araçların veri koruma beyanlarında bulunabilir.

Amaç ve yasal dayanak

Konferans araçları, olası veya mevcut sözleşme ortaklarıyla iletişim kurmak veya müşterilerimize belirli hizmetler sunmak için kullanılır (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b). Ayrıca, araçların kullanımı, bizimle veya şirketimizle iletişimin genel olarak basitleştirilmesine ve hızlandırılmasına hizmet eder (GDPR Madde 6 paragraf 1 litre f anlamında meşru menfaat). Onay talep edilmişse, söz konusu araçlar bu onay temelinde kullanılır; onay, gelecek için geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

Depolama süresi

Video ve konferans araçları aracılığıyla doğrudan tarafımızdan toplanan veriler, bizden silmemizi istediğinizde, saklama izninizi iptal ettiğinizde veya veri saklama amacı artık geçerli olmadığında sistemlerimizden silinecektir. Saklanan çerezler, siz onları silene kadar son cihazınızda kalır. Zorunlu yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.

Konferans araçlarının operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan konferans araçlarının operatörleriyle iletişime geçin.

Kullanılan konferans araçları

Aşağıdaki konferans araçlarını kullanıyoruz:

Microsoft Teams

Microsoft Teams kullanıyoruz. Sağlayıcı Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, İrlanda'dır. Veri işleme ile ilgili ayrıntılar Microsoft Teams gizlilik ilkesinde bulunabilir: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Şirket, "AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi" (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında yapılan ve ABD'de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi sağlayıcıdan aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active